Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Energetsko certificiranje

Arhitektura Drvar pruža usluge energetskog certificiranja i izrade energetskih certifikata na području cijele Hrvatske.

Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu graÄ‘evine.
Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Što je sve potrebno za izradu energetskog certifikata ?

Nove zgrade
Za izradu energetskog certifikata za nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti:
– glavni projekt
– završno izvješÄ‡e nadzornog inžinjera
– pisanu izjavu izvoÄ‘ača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja graÄ‘evine

Postojeće zgrade
Kod izrade energetskog certifikata za postojeće zgrade ovlaštena osoba mora najprije obaviti energetski pregled zgrade. Vlasnik zgrade, odnosno investitor dužan je ovlaštenoj osobi omogućiti provoÄ‘enje energetskog pregleda te osigurati sve potrebne podatke, tehničku dokumentaciju graÄ‘evine i drugu dokumentaciju, a osobito:
– podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u graÄ‘evini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine putem računa od opskrbljivača ili na drugi način
– tehničku dokumentaciju graÄ‘evine i tehničku dokumentaciju opreme ugraÄ‘ene u sustavima koji su predmet pregleda

Arhitektura Drvar ovlaštena je za izradu energetskih certifikata. Za sve detalje, cijenu i ponudu kontaktirajte nas.

Kategorije: energetsko certificiranje

Ključne riječi: energetski certifikat, energetsko certificiranje, izrada energetskih certifikata, usluge