Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Mala škola energetskog certificiranja

O energetskom certificiranju čujete na sve strane i svi o tome govore, no što zapravo znate o svemu tome?

Što je uopće energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i rangira istu u jedan od mogućih osam razreda, od A+ do G. Uz pomoć energetskog certifikata kupac ima uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije i to sve u svrhu zaštite kupca i podizanja kvalitete gradnje.

Koji sve razredi certifikata postoje i što označavaju?

Postoji osam razreda od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Energetski certifikat moraju imati sve postojeće zgrade javne namjene i sve postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing. Pri kupnji, vlasnik je dužan kupcu na uvid dati energetski certifikat kako bi pri kupnji sve bilo transparentno i kako bi kupac od početka znao kojem razredu pripada prostor koji želi kupiti.

Kada se izradi, energetski certifikat vrijedi punih deset godina, a izdati ga može osoba ovlaštena za izdavanje energetskih certifikata. Pravne i fizičke osobe mogu vršiti energetsko certificiranje za zgrade koje imaju jednostavni tehnički sustav, a za one sa složenim tehničkim sustavom certificiranje provode isključivo pravne osobe. Svi oni koji izdaju certifikate moraju imati važeće ovlaštenje za obavljanje ovakvih poslova.

Što je sve potrebno za izradu energetskog certifikata?

Za nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi pripremiti i dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • glavni projekt
  • završno izvješće nadzornog inženjera
  • pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

Za postojeće zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi pripremiti i dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine putem računa od opskrbljivača ili na drugi način
  • tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda

No prije dostave dokumentacije, ovlaštena osoba mora obaviti energetski pregled zgrade. Vlasnik je dužan omogućiti pregled i pripremiti sve podatke, gore navedenu dokumentaciju i sve potrebno kako bi ovlaštena osoba mogla izvršiti pregled zgrade.

Sada kada znate sve osnovne podatke i kad smo vam obrazložili osnovne pojmove možete pripremiti svu dokumentaciju kako bi mi za vas izvršili pregled i kako bi dobili energetski certifikat koji po zakonu, od ulaska Hrvatske u EU mora imati svaka zgrada.

Autor: Administrator, 01. 11. 2017

Kategorije: blog, energetsko certificiranje

Ključne riječi: energetski certifikat, certificiranje, izrada certifikata, dokumentacija