Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Legalizirati ili ne?

Rok za legalizaciju produžen je do 30. lipnja 2018. godine. Ako Vas zanima zašto legalizirati ili još niste odlučili pročitajte ovaj članak.

Ako ste ikada i na nekoliko trenutaka pomislili da ipak nije potrebno legalizirati vaš objekt jer se nalazite u nekom udaljenom dijelu države ili mislite da baš nitko za to neće saznati ili imate još neko tre

će objašnjenje, budite sigurni da ćete biti jako biti u krivu. Legalizacijom prvenstveno dobivate čiste papire za svoju građevinu, a i riješit će se višedesetljetni problem bespravno izgrađenih i uvesti red u prostorno uređenje države, a o financijskim sankcijama da i ne pišemo.

Što se sve može legalizirati?

Moguće je legalizirati one objekte koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja počela između 15. veljače 1968. i 21. lipnja 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa. Također, za objekte/građevine koje su bespravno sagrađene nakon 21. lipnja, 2011. godine, a želite ih legalizirati, potrebno se javiti u lokalno upravno tijelo koje je nadležno za izdavanje dozvola za gradnju kako bi se mogao provjeriti status građevine prema Zakonu o gradnji.

Koji mi je prvi korak?

Sad kada znate u koju kategoriju pripada vaša građevina, prva stvar koju treba učiniti je podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Također, potrebno je i provjeriti troškove legalizacije, kao i iznose komunalnih i vodnih doprinosa. Kada skupite svu dokumentaciju, predajete ju u općinski ured za graditeljstvo, nakon čega referenti mogu izaći na teren kako bi utvrdili ispravnost predane dokumentacije. Izdavanjem Rješenje o izvedenom stanju vaš je objekt legaliziran.

Koliko to sve košta?

Ono što vas vjerojatno najviše zanima je cijena svega, dakle...ne postoji ujednačena cijena legalizacije objekata. Cijena ovisi o postojećem stanju na terenu i o broju objekata. Jedan od većih troškova su troškovi komunalnog i vodnog doprinosa te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. U troškove legalizacije spadaju i troškovi izrade projektne i geodetske dokumentacije.

Ipak trebate pomoć?

Na kraju svega, kako bi bili sigurni da imate svu potrebnu dokumentaciju, kako ne bi ophodili sve institucije koje morate i kako bi na kraju svega vaš objekt postao legalan, obratite nam se putem nekoliko kontaktnih kanala. 

Autor: Administrator, 21. 11. 2017

Kategorije: legalizacija, usluge

Ključne riječi: drvar, legalizacija, nekretnine, bespravna gradnja, legalizacija 2018